موسیقی ها

چشم انداز ما

درباره ما

یک پزشک می تواند اشتباهات خود را دفن کند ، اما یک معمار فقط می تواند به مشتریان خود توصیه کند تا درخت انگور بکارند.

Frank Lloyd Wright

تماس با ما

بهترین سایت موردعلاقۀ من در حوزۀ توسعۀ فردی: سایت با خویشتن